Aux. hospital Wates

Zendings Hulpziekenhuis te Wates

Wates (Djokjakarta)

Algemeen

Zending i.s.m. het Sultanaat

Zending

1-1-1908

In 1914 werd een subsidie toegekend van f 2255 voor dit kleine hulpziekenhuis van 26-

75 bedden (KV 1915, bijlage T), waarvan f 480 voor Europese verpleging