Aux. hospital Wonosari

Wonosari (Soerakarta)

Algemeen

Zending en suikerindustrie

Zending

1-1-1914

Jubileumboek Petronella: Pruys heeft in samenwerking met het Sultanaat en de suikerindustrie in Midden java ten zuiden hulpziekenhuizen opgericht. In 1914 werd een oprichtingssubsidie toegekend voor dit kleine hulpziekenhuis van 26-75 bedden van f 5810,52 en voor eerste uitrusting van f 2250 (KV 1915 bijlage XI). In 1917 wordt f2495,53 toegekend, waarvan f 480 voor Europese verpleging (KV 1918, bijlage Q)