Aux. hospital Cebongan

Hulpziekenhuis Tjebongan

Tjebongan

Zending Gereformeerde Kerken

Zending

1-1-1929

Uit: Jubileumboek Petronella (1896-1936), pag. 50:

Het hulpziekenhuis Tjebongan werd in 1929 geopend op de geijknamige fabriek , een suikeronderneming van de familie Enger. Het geniet geen subsidie van het gouvernement. Het keurige gebouw heeft helaas niet alng aan zijn bestemming kunnen beantwoorden. Door de malaise werd het ziekenhuis in 1932 gesloten en bleef nog tot 1935  voor rekening van de onderneming als polikliniek gehandhaafd. Met het oog op de belangen voor de bevolking werd na 1935 de exploitatie van de polikliniek voortgezet voor rekening van de zending. Er is een mantriverpleger, die dagelijks polikliniek houdt.