Aux. hospital Cideres

Zendingsziekenhuis

Tjideres (Indramajoe)

Algemeen

NZV

Zending

1-1-1917

In 1917 werd subsidie verleend voor dit kleine hulpziekenhuis (10-25 bedden): f 1215 (KV 1918 bijl. Q).In 1929 kreeg het hulpziekenhuis de status van zelfstandig ziekenhui.In 1929 werd aan eenmalige subsidie verleend: f 3200 (voor verbouwing of vernieuwing), voor personeelskosten f 6600 en voor verdere uitgaven f 4606,75. Zie KV