Aux. mission hospital Sorogedug

Hulpziekenhuis SorogedoegWanoedjojo

Sorogedoeg-Wanoedjojo (Klaten)

Algemeen

Zending Gereformeerde Kerken

Zending

1-1-1926

Uit: Jubileumboek Petronella (1896-1936), pag. 50:

In 1926 werd het hulpziekenhuis Sorogedoeg-Wanoedjojo door de Klatensche Cultuur

Mij. geopend. De naamgeving is afkomstig van twee tabaksondernemingen van de Klatensche Cultuur Mij. Het hulpziekenhuis geniet geen subsidie van het gouvernement. Het keurig gebouwde complex behoort met Tjebongan tot de mooiste hulpziekenhuizen. Door de slechte uitkomsten van de tabakscultuur werd de onderneming Wanoedjojo gesloten en moest de opname van patienten worden gestaakt. Als polikliniek is de inrichting echter gehandhaafd en er bestaat hoop dat eerlang als de tabakscultuur blijvend weer loonend mocht blijken ook het ziekenhuis weerzal worden geopend. Er is een mantriverpleger, die de dagelijksche polikliniek verzorgt.