Mission hospital Bethesda

Protestants Ziekenhuis Bethesda

Tomohon (Minahassa)

Algemeen

Minahassische Protestantse Kerk

Zending

1-1-1916

Aanvankelijk hulpziekenhuis; later sticht de zending het Bethesda ziekenhuis; In 1917 wordt f 2700 oprichtingssubsidie gegeven en f 1000 voor inrichtingKeywords KITLV Thesaurus: hospitals.

Uit: PDF Ziekenhuizen Minahassa ca. 1940, pag. 125: De inrichting werd geopend in 1929, niettegenstaande zij geen geneesheer in dienst had (de destijds in Tondano geplaatste Gouvernements Indisch Arts werd kosteloos aan het Ziekenhuis afgestaan), toch in verband met de ongunstige hospitaalfinancien als ziekenhuis gesubsidieerd:  f 0,25 per verpleegdag. In 1933 stelde de Indische Kerk een Indisch Arts aan, voor het salaris waarvan naast de ziekenhuissubsidie geen subsidie wordt ontvangen. Bij Besluit Hoofd DVG dd. 21 December 1936 no. 3859/I werd een Gouvernements Indisch Arts ter beschikking gesteld en is Hoofd van het ziekenhuis. De capaciteit werd door herhaalde uitbreiding van 48 tot 104 bedden opgevoerd.

Beheerder: De hulpprediker van Tondano.