Mission hospital Sukabumi

Zendingshospitaal Soekaboemi

Soekaboemi (Preanger)

Algemeen

N.Z.V.

Zending

Uit: Java, tweede uitgave van onze zendingsvelden (Oegstgeest, z.j.) p. 23: Behalve te Bandoeng, zijn er nog zendingshospitalen in Soekaboemi, Poerwakarta en Tjideres, terwijl in Batavia een wijkverpleging uitgaat van de N.Z.V. onder leiding van Jkvr.

Zuster E.J. de Savornin Lohman.