Mission hospital Surakarta

Zendingsziekenhuis

Soerakarta

Algemeen

Zending

Zending

1-1-1920

Aan het hospitaal wordt ingaande 1909 subsidie verleend op voet van Indisch

Staatsblad 1906 no. 276