Mission hospital Taju

Tajoe (Semarang)

Algemeen

Zending Doopsgezinde Gemeente

Zending

Uit GTNI,deel 81, aflevering 42, 21 October 1941, pag. 2279: Men had samen met Kelet en Soekoen te maken met financiele moeilijkheden tengevolge van de oorlog. Het aantal opnamen werd uit financiele overwegingen opzettelijk gekort tot 1246 (Tajoe) en 884 (Kelet). Er werd hulp verleend bij 339 bevallingen.