Zendingsziekenhuis Modjowarno

Zendingsziekenhuis Modjowarno

Modjowarno

Algemeen

Zending

Zending

1-1-1894

Zie promotiedossier KV verslagen; jaarverslagen in GTNI 1909,p. 789-813; subsidie verleend in gaande 1906 op basis van Staatsblad 1906 no.276.

Iin KV 1907: In het op de zendingspost Modjowarno (Soerabaja) van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam bestaand particulier ziekenhuis voor inlanders, onder leiding van de zendingsartsen drs. Duymaer van Twist en mejuffrouw Pijsel, zijn gedurende 1906: 8093 zieken behandeld, van wie er 2199 in het ziekenhuis werden opgenomen met 113558 verpleegdagen.