Psychiatry hospital Loeboek Pakam

Verpleeghuis voor krankzinnigen

Loeboek Pakam (Medan)

Categoraal

Psychiatrie

Gouvernement

Overheid

27-2-1924

Staatsblad no. 51 van 27 februari 1924. Besluit GG no. 17 van 6 Februari 1924. Sterkte en bezoldiging van het personeel zoomede verdere uitgaven voor het verpleeghuis voor krankzinnigen te Loeboek Pakam.

Betreft het tot verpleeghuis voor krankzinnigen bestemde voormalig beri-beri hospitaal te Loeboek Pakam:

a.Een verpleegster der 1e klasse van het krankzinnigenwezen;

b.Twee mantri-verplegers met vrije huisvesting;

c.Acht oppassers voor ten hoogste f 25 per maand en vrije inwoning;