Psychiatry hospital Menado

Verpleeghuis voor krankzinnigen

Menado (res. Menado)

Categoraal

Psychiatrie

Landschap, later Gouvernement

Overheid

Uit: PDF ziekenhuizen Minahasa ca, 1940, pag. 121,122: Deze inrichting met een capaciteit van 34 bedden werd destijds door de Landschappen gebouwd voornamelijk voor patienten uit het zelfbesturingsgebied. Het aantal der opgenomen Gouvernements-onderhoorigen overtrof echter altijd dat der Landschapsonderhoorigen. Zonder eenige vergoeding deden de Landschappen den inrichting over aan het Gouvernement. Werden voor 1930 alle patienten in cellen opgesloten onder beheer van een mandoer, in 1930 werden de cellen veranderd in slaapzalen en er werd een dagverblijf voor mannen gebouwd, terwijl voor het beheer een Europeesche Verpleegster door het Krankzinnigenwezen werd beschikbaar gesteld. Omstreeks 1934 werd voor vrouwen eveneens een dagverblijf gebouwd. Met het toezicht op deze inrichting is thans belast de Gouvernements Indische arts te Manado. Evacuatie van patienten heeft na bekomen machtiging van het Diensthoofd plaats per Gouvernements stoomer, die tweemaal per jaar naar Java gaat. Het geleide voor transport wordt vanuit Java gezonden.

Het verpleeghuis is te klein, terwijl de opzending van groote aantallen krankzinnigen naar Java, die beter in een plaatselijke landbouwkrankzinnigen kolonie verpleegd zouden kunnen worden, kostbaar is.