Psychiatry hospital Solo

Psychiatrisch doorgangshuis

Solo (Soerakarta)

Categoraal

Psychiatrie

Gouvernement

Overheid

1-7-1921

KV 1922: Bij Gouvernementsbesluit van 16 april 1921 no. 24 (Indisch Staatsblad no. 233) is de sterkte en bezoldiging van het personeel vastgesteld van het psychiatrisch doorgangshuis, dat in de voormalige ziekeninrichting Mengoengdjajan te Soerakarta is gevestigd.