Leprosy hospital Barabai

Ziekenhuis Barabai

Djembrana (Bali en Lombok)

Categoraal

Lepra

Bijdragen gemeenschap

Particulier

1-1-1902

In Jaarverslag Civiele Geneeskundige Dienst 1902 wordt vermeld, dat er in de desa Moentis in de afdeling Djembrana een voorziening bestaat voor 39 leprozen.