Garrison hospital Kota Raja

About 1874 temporary buidings in the Kraton of Kota Raja functioned as military hospital, but in 1876 the facolity was replaced to the other side of the Atjeh river. This facility was made of bamboo barracks and soon the building of a new large hospital was started behind the Garrison of the military Engineers.In 1880 this hospital at Panteh Perak (Koeta Radja) was completed. It had 26 large wards with each 40 beds (a total of more than 800 beds) in tMilitair hospitaal

Koeta Radja (Atjeh)

Algemeen

Militaire Geneeskundige Dienst

Overheid

1-1-1902

KV 1917: bij het militair hospitaal te Koeta radja werden in Nederland gediplomeerde verpleegsters te werk gesteld. Signatuur KITLV 35197. Datum ca. 1930. Staande van links naar rechts: A. ten Haaf, N. Grzywa (chirurg), O.A. Martins (apotheker), J.Wilkens (veneroloog), J.C. Maaier (internist), M.M. Weber (oogspecialist). Zittende v.l.n.r. D.

Held, S. van dam, J.W. Bijleveld, C. van Luyt, allen werkzaam in het militair hospitaal te Koeta radja. Ziekenhuis wordt op 11 maart 1940 bezocht door de GG Tjarda van Stakenborgh Stachouwer. Chef van het hospitaal is dan OvG 1e klasse W.F. Nelissen.

In Jaarverslag Civiele Geneeskundige Dienst 1902 wordt vermeld, dat het hospitaal te Kota Radja ook cholera-patienten uit andere afdelingen ontving; Uit H. van Kol, Uit onze Kolonien (1903, pag. 40): Een flink militair hospitaal met ruime wandelgangen en luchtige ziekenzalen, met recreatie-lokalen en Röntgen-apparaat, zorgt voor de slachtoffers van den krijg, en voldoet aan alle billijke eischen, vooral nu sedert de moedige aanklacht van den officier van gezondheid, Dr. Eilerts de Haan, de controle tegen malversatiën verscherpt  is. Het deed mij goed er twee ardige kinderen van Atjehers aan te treffen, die bij ongeluk op Poeloe Radja gewond, nu hier zorgvuldig werden verpleegd in het bijzijn hunner ouders en er genezing vonden. Zij verklaarden zich volkomen tevreden over de behandeling.

III.

De in 1919 aangevangen proefneming om op Java de syphilis- en gonorrhoe-lijders centraal, d.w.z. te Weltevreden, Magelang, Soerabaja en Tjimahi door specialisten te Lepra-asyl