Publications

Published:

Zondervan, S., De Functionele Bedrijfsrekening in het ziekenhuis (Utrecht, 1977)

Zondervan, S., “De positie van het categorale ziekenhuis.” Transl.: “The position of the specialized hospital,” Het Ziekenhuis 9 (1980).

Zondervan, S., “De strijd om het gespecialiseerde ziekenhuis.”Transl.: “The fight to maintain the specialized hospital.” Het Ziekenhuis 20 (1980).

Zondervan, S., “De ziekenhuizen in Nederland en Indonesië in de  negentiende eeuw, een vergelijking van de ontwikkelingen.” (Amsterdam VU, juli 2006).

Zondervan, S., Patients of the Colonial State, the rise of a hospital system in the Netherlands-Indies, 1890 – 1940 (Vianen, 2016).

Unpublished papers:

Zondervan, S., “De Bugis of Buginezen, hun politieke en economische rol in Zuid-Oost Azië in de zeventiende eeuw” (Amsterdam VU, januari 2003).

Zondervan, S., “Het economisch en financieel beleid van Mulay Ismaïl en Lodewijk XIV, een vergelijking van inhoud en resultaat van hun politiek”  (Amsterdam VU, juni 2003).

Zondervan, S., “Indonesië, de rol van de elite in de Natiestaat, de verhouding tussen centraal en regionaal niveau” (VU Amsterdam, januari 2004).

Zondervan, S., “Het barbiers- en chirurgijnsgilde te Leeeuwarden: 1550-1798, een casus van competentiestrijd” (VU, Amsterdam, juli 2004).

Zondervan, S., “Indonesië: De verhouding centrum: periferie, een regionale studie over deze verhouding vóór en na de onafhankelijkheid” (VU Amsterdam, september 2004).

Zondervan, S., “Het dagelijks brood, een analyse van de studie van Fernand Braudel: De structuur van het dagelijks leven.”(VU Amsterdam, december 2004).

Zondervan, S., “De ziekenhuizen van Nederlands Oost-Indië in de negentiende eeuw” (Amsterdam VU, mei 2005).

Zondervan, S., “De Gouden eeuw, het historische debat over de oorzaken van de economische opgang van de Republiek in de lange zeventiende eeuw.” (Amsterdam VU, augustus 2005).