Beriberi hospital Buitenzorg

Berri-berri gesticht

Buitenzorg

Categoraal

Berri-berri

Gouvernement

Overheid

1-1-1878

Zie Zkhs vlgs KolVerslag; In het Verslag van de Civiele Geneeskundige Dienst 1909 is vermeld dat op 1 januari 1909 in behandeling waren: 317 Banka mijnwerkers en 253 dwangarbeiders; er kwamen bij 95 mijnwerkers en 749 dwangarbeiders en er overleden 7 mijnwerkers en 55 dwangarbeiders.  356 mijnwerkers keerden naar China terug.