Cy hospital Tanah Besih

Tanah Besih (Ressort Tebing Tinggi)

Algemeen

Deli Maatschappij

Onderneming

1-1-1918

Zie E. van de Velde, Het Hospitaalwezen op Sumatra’s Oostkust, overdruk Het

Ziekenhuis, nrs. 9, 10 en 11, jaar 1918: zie nr. 24 van legenda der centrale hospitalen