Cy hospital Tandjong Balei

Tandjong Balei (Ressort Kisaran)

Algemeen

Tabaksonderneming

Onderneming

1-1-1929

Uit; Mededeelingen van het Pathologisch Laboratorium te Medan, no. 9, 1930: 189 contractanten waarvan in 1929 er geen overleden