Leprosy hospital Amboina

Amboina (Molukken)

Categoraal

Lepra

Vereeniging tot bestrijding der lepra i

Particulier

1-4-1919

Bij de foto: Collectie Tropennstituut TM nr. 60014201.jpg: Een aantal gebouwen op de leprozerie van Ambon. Periode: 1900-

Subsidie verleend voor bouw en inrichting bij Gouvernementsbesluit van 24 April 1919Genoemd bij Gouv.Bt. 28 Jan. 1923 no.14. Indisch Verslag 1938: de capaciteit is inmiddels 195 bedden en de bezetting 100 % (71.273 verpleegdagen). Het subsidie bedroeg in 1937: f 0,26 per verpleegdag.