Leprosy hospital Bangka

Leprozerie Bangka

Bangka (res. Minahassa)

Categoraal

Lepra

Gouvernement

Overheid

1-1-1851                                                                   1-1-1855

Uit een reisverslag van dr. S.A. Buddingh (1852-1857): ….. Pag. 358: En bereikten het eiland Bangka, hertwelk ik hooger meermalen genoemd heb en aan den N. oostelijken uithoek van Celebes gelegen is. Volgens opgave is dit heuvelachtige eiland door Boeginezen, of tenminste door lieden van Boegineschen oorsprong, bevolkt. Deze worden als geschikt voor de krijgs- en zeedienst genoemd, en leven van de vangst van vis en schildpadden, kokosnoten en broodvruchten, en van den verkoop van rottang en limoenen, die het land opbrengt.

In 1854 was er nog op het eiland Bangka een gesticht voor Leprozen, hetwelk er in 1851 was opgerigt. Dit Lazaretto was een ruim en luchtig gebouw van planken, hetwelk in vele kleine vertrekken en eene lange en grote kaamer of zaal was afgedeeld. Het stond een paar voeten boven den grond, en aan beide zijden van het hoofdgebouw paalde een vooruitspringend vleugel-gebouw of zogenoemd bijgebouw, terwijl een buitengalerij langs het gehele getimmerte rondliep. We vonden er 22 lijders, waaronder enkele Christenen. De opziener van het gesticht veerhaalde ons, dat de zeerovers van Solok of Illano of Magindanao onlangs met hunne penjaaps het eiland hadden aangedaan en twee lepralijders, een man en een vrouw, die zich toevallig dicht aan het strand bevonden, hadden meegenomen en dat ze den man aan de roeibank gebonden, doch de vrouw toen ze ontdekten welke ziekte ze had, overboord geworpen hadden! Welligt heeft ook deze gebeurtenis, in verband met de Chinees hospitaal Po Ho Penk Kong Kik