Leprosy hospital Kawatoena

Landschapsleproserie Kawatoena

Kawatoena (res. Menado)

Categoraal

Lepra

Landschap Paloe

Overheid

Uit PDf Ziekenhuizen Minahassa ca. 1940, pag. 118: Een officier van gezondheid, belast met den Dienst der Volksgezondheid in het ressort Paloe oefent toezicht uit op de ten

Oosten van de stad Paloe gevestigde leproserie te  Kawatoena