Leprosy hospital Kelet

Kelet (Pati, Midden-Java)  77833 Patienten en personeel Danaredja te Pati ca 1920

Categoraal

Lepra

Zendingsgenootschap

Zending

1-1-1919

KITLV beeldbank 1920, signatuur 77833. Patienten en personeel van Donorodjo (koningsgift), een Javaanse leprozenkolonie te Kelet, ten noorden van Patim, geexploiteerd door de Doopsgezinde zending.

Uit GTNI 81 , 42 (1941) 2279-2280: Jaarverslag over 1940 van het Sanatorium voor lijders aan lepra “Donorodjo”: Bij de leprozerie “Donorodjo”werd voortgegaan op den weg van differentiatie en splitsing in groepen van gelijksoortigen, hetgeen door de uitgestrektheid en variatie in terrein mogelijk is. De voornaamste groepen zijn de Werkcentrale, waar vnl. borstels en harmonicagaas wordt gemaakt, de

Landbouwkolonie en Oud-Donorodjo, waar grotendeels patienten in het tweede en derde stadium worden verpleegd.