Leprosy hospital Tandjong Pernei

Tandjong Pernei (Res.Banka)

Categoraal

Lepra

Onbekend

Particulier

1-1-1902

In Jaarverslag Civiele Geneeskundige Dienst 1902 wordt vermeld, dat er zich op Tandjoeng Pernei een lepra-voorziening bevindt, bestaande uit een klein gebouw voor de Chinese patienten en een huisje voor de Inlanders. Het aantal lepra-patenten bedroeg in 1902: 26, waarvan er 11 naar China vertrokken.

•     In het lepra-asyl te Tandjoeng Poenei waren op 1 januari 1909 een aantal van 21 leprozen aanwezig. In de loop van 1909 kwamen daar 6 patiënten bij.