Leprosy hospital VI Moekims

Leprozenkampong VI Moekims

Pidie (Noord Atjeh)

Categoraal

Lepra

Gouvernement

Overheid

1-1-1906

KV 1906: Een leprozenkampong werd in de VI Moekims gesticht, waar een 5-tal uit die onderafdeeling afkomstige leprozen gehuisvest werden.