Leprosy Kota Nopan

Lepra kolonie Kota Nopan

Klein Mandeling (Tapanoeli)

Categoraal

Lepra

Onderneming/Zending?

Particulier

1-1-1922

Uit: Catalogus der Lichtbeeldenverzameling van de Vereeniging Koloniaal Instituut, groep III Sumatra, 1922.