Lerposy hospital Pelantoengan

Leprozenkolonie Pelantoengan, Soekoredjo-Kendal

Pelantoengan (Semarang)

Categoraal

Lepra

Gouvernement

Overheid

1-1-1875

Op 28 december 1910 in beheer bij Leger des Heils; In GTNI Het lepravraagstuk in NI door J. de Haan, pag. 202-218; Ziekenhuis Klasse I: 10-25 bedden; subsidie in 1929: f 3424, 65, waarvan f 1720 personeelslasten. In 1936 bedroeg de capaciteit: 184 bedden (67.207 verpleegdagen) en het subsidie f 44.314,23 (f 0,65 per verpleegdag). In 1937 was de capaciteit geslonken tot 156 plaatsen (66.993 verpleegdagen) en het subssidie bedroeg f 47.030,39 (f 0,70 per verpleegdag). Zie Mededeelingen DVG van 1939 (no.

28).

Regeeringsalmanak 1930: Officier in bevel:”Adjudant J. Uylings. Verpleegsters:

Kommandeur m. Birkhoff en E. Anderson; Kapitein J. Mason.