Maternity hospital Mardi Santosa

Kraamkliniek ” Mardi Santosa”

Soerabaija

Categoraal Kraamkliniek

Gouvernement

Overheid

1-1-1931

Keywords KITLV Thesaurus: hospitals

Jaarverslag over 1938 der Wijk- en Ziekenverpleging “Mardi Santosa” te Soerabaja.

Uit: GTNI, 1939, deel 79, afl. 30, 25 Juli 1939, pag. 1904.

Financieel was het een moeilijk jaar; ondanks zuinig beheer en hulp van velerlei zijde was er een tekort, doordat het werk zich sterk uitbreidde en veel min- en onvermogenden werden geholpen. Er kwam een tweede Europeesche verpleegster en ook het Javaansche personeel werd regelmatig uitgebreid. Het aantal consulten op de poliklniek bedroeg 28.746 (in 1937: 20.597), het aantal bevallingen 1247 (1176).