Maternity hospital Palang Doea

Vrouwenkliniek Palang Doea

Batavia

Categoraal Kraamkliniek

Vereniging

Particulier

Mededeelingen DVG 1939 (XXVIII): opleiding tot vroedvrouw had mede plaats in de

particuliere ziekeninrichting Palang Doea te Batavia