Maternity hospital Trettes

Chirurgisch-gynaecologische kliniek

Trettes (Soerabaija)

Categoraal

Gynaecologie

Arts

Particulier

1-1-1904

In GTNI 1904 een verslag door de directeur