Indigenous hospital Wonosobo

Inlands hospitaal (GBZ)

Wonosobo (Kedoe)

Algemeen

Gouvernement

Overheid

1-1-1890

Aan het hospitaal wordt ingaande 1909 subsidie verleend op voet van Indisch Staatsblad 1906 no. 276; Volgens Bijblad no. 11446 van 27 Augustus 1927 kent dit ziekenhuis verpleegklasse 4 (verpleegprijs f 1,50).