Mission hospital Solo

Solo (Soerakarta)

Algemeen

Zending Gereformeerde Kerken

Zending

1-1-1912

In 1912 geopend zendingsziekenhuis, gesteund door de Gereformeerde Kerk van Delft en de kerken van Zuid-Holland ten Zuiden. Imagecode KITLV 1405389  dd 1930-1940.