Ophthalmology hospital Dr. Yap

Ooglijdersgesticht Dr. Yap

Djokjakarta

Categoraal

Oogziekten

Dr. Yap

Particulier

1-1-1928

Een van de bouwwerken in Indie van de befaamde architect Cuypers, zie Jaarboek

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1928