Ophthalmology hospital Generaal William Booth

Generaal William Booth Ooglijders

Hospitaal

Semarang

Categoraal

Oogziekten

Leger des Heils

Particulier

1-1-1920

Aan het hospitaal wordt ingaande 1909 subsidie verleend op voet van Indisch

Staatsblad 1906 no. 276; Regeeringsalmanak 1930: geneesheer-directeur Dr.V.A.Wille