Ophthalmology hospital Koningin Wilhelmina

Koningin Wilhelmina gasthuis voor ooglijders

Bandoeng

Categoraal

Oogziekten

Gouvernement

Overheid

1-8-1901

In 1901 start de oogarts dr. Westhoff een polikliniek te Bandoeng. In 1909 wordt het Koningin Wilhelmina Gasthuis voor Ooglijders overgenomen door het

gouvernement.In dat jaar zijn er blijkens het verslag van de Civiele Geneeskundige

Dienst 2536 opnames en 500 grotere operaties.Uit: Het Juliana ziekenhuis te Semarang van dr. C.E.Benjamins: In 1910 bij een vergelijking van de personeelsbezetting van meerdere ziekenhuizen wordt vermeld: 1 gediplomeerde hoofdverpleegster met inlandsche hulpkrachten. Het ziekenhuis kent 3 verpleegklassen: 2e klasse (verpleegprijs f 6); 3e klasse (f 3) en 4e klasse (f 1,50). Zie Bijblad no. 11446 dd 30 Augustus 1927.