Ophthalmology hospital Meulaboh

Oogkliniek J.Tijssen

Meulaboh (West Atjeh)

Categoraal Oogziekten

arts J.Tijssen

Particulier

1-1-1932

Zie KITLV beeldbank 1932; 18672