Ophthalmology hospital Soerabaja

Oogheelkundige kliniek

Soerabaja

Categoraal

Oogziekten

Ver. Soerabajasche Oogheelkundige

Particulier

1-1-1917