Hospital for infectieus diseases Grogol

Hospitaal voor besmettelijke ziekten

Batavia (Grogol)

Categoraal

Besmettelijke ziekten

Gouvernement

Overheid

1-11-1919                                                                   1-1-1925

KV 1923: Het hospitaal voor besmettelijke ziekten, dat bij verhuizing van de GCB naar

Salemba op de plaats van het voormalig stadsverband was gevestigd is bij Gouvernementsbesluit no. 31 van 23 april 1923 (Indisch Staatsblad no. 196) bestemd voor doorgangshuis van krankzinnigen.