Hospital for infectieus diseases Poeroek Tjahoe

Poeroek Tjahoe (ZO Borneo)

Categoraal

Besmettelijke ziekten

Militaire Geneeskundige Dienst

Overheid

1-1-1918

KV 1919: te Poeroek Tjahoe kwam gereed de barak voor besmettelijke ziekten. KV 1920: Met de verbetering van de logiesgebouwen te Poeroektjahoe (Zuider- en Oosterfadeling van Borneo) werd een aanvang gemaakt.