City Dressing Station Surabaya

Soerabaija

Algemeen

Gouvernement

Overheid

1-1-1820

Zie Zkhs vlgs KolVerslag; Schoute (Occidental Therapeutics, p. 163 dates the origin of the Soerabaya Stadsverband somewhere between 1820 and 1823. He refers to doctor P.L. Onnen who was municipal doctor from 1844 – 1851 and probably even longer, who was a man of science. Het Stadsverband wordt  later omgedoopt tot Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. In 1930 een capaciteit van 1000 bedden; gem.

dagbezetting 763 bedden; 278,350 verpleegdagen. Totale kosten in 1930: f 849,020.

De nieuwe C.B.Z. te Soerabaia bedreigd? Bericht uit 1940:

Volgens dagbladberichten bestaan er plannen om het nog niet in gebruik genomen nieuwe gebouw der Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Soerabaia aan haar oorspronkelijke be-stemming te onttrekken en ten deele in te richten tot een ziekenhuis voor de Marine, ten deele te maken tot een klasse ziekenhuis. Velen zullen zich de oogen uitgewreven hebben toen zij dit bericht lazen. Wij allen hebben een zwak voor de Nederlandsche Marine en hopen dat zij in Soerabaia een ziekenhuis moge vinden, waarin zij tevreden is. Dit zij vooropgesteld.

Het is echter voor iederen deskundige duidelijk, dat de ontwikkeling der geneeskundige wetenschappen in Soerabaia ten nauwste samenhangt met de inrichting der ziekeninricchting, die ter beschikking van de Ned. Ind. Artsenschool staat. Zonder modern ziekenhuis zullen de klinische wetenschappen en het medische onderwijs nooit in Soerabaia tot bloei komen op de wijze zoals dit in de toekomst wenschelijk is. Soerabaia heeft als middelpunt voor het geheel Oosten van de Archipel