GBZ Ciamis

Inlands hospitaal (GBZ)

Tjiamis (Cheribon)

Algemeen

Gouvernement

Overheid

1-1-1900

Bouw nieuw ziekenhuis. Deze gouvernements burgerlijke ziekeninrichting telt volgens Bijblad no. 11446 van 30 Augustus 1927 twee verpleegklassen: 3e (verpleegprijs f 3) en 4e ( f 1,50).