GBZ Toboali

Toboali (Banka)

Algemeen

Gouvernement

Overheid

1-1-1909

Ziekenhuis voor tinarbeiders; zie Staatsblad 1909 no. 74 en Besluit GG van 25 Januari 1909 no. 6. Dit ziekenhuis krijgt in 1909 officieel de benaming gouvernementsziekenhuis.

•    In het mijnhospitaal te Toboali werden in 1909 in totaal 2044 patiënten opgenomen met een gemiddelde verpleegduur van 11 dagen. Gemiddeld waren 62 bedden bezet. Het aantal verpleegdagen bedroeg: 22.484. In het ziekenhuis werden opgenomen alle mijnwerkers, die zich 2 dagen achtereen hadden ziek gemeld, of wier ziektetoestand reeds dadelijk deed vermoeden, dat opname noodzakelijk zou worden. Er werden 1990 mijnwerkers opgenomen, 2 politiegestraften, 2 prostituees en 50 vrije lieden (Chinese behoeftigen 49 en Maleise:1). In het ziekenhuis stierven 28 patiënten, nl. 22 mijnwerkers, 5 vrije lieden en 1 politie-gestrafte. Naar het beri-beri gesticht te Buitenzorg werden geëvacueerd 2 beri-beri lijders, beiden mijnwerkers. In het geheel werden 68 minwerkers afgekeurd voor verdere mijnarbeid; voor verreweg het grootste deel bestonden zij uit zwakke, niet aan zware lichamelijke arbeid gewende nieu-welingen. De gemiddelde dagelijkse sterkte van de mijnpopulatie in het district To-boali bedroeg in 1909: 1599 (1908: 1366). De gemiddelde sterkte van de sinhaks bedroeg 694 (1908: 505). Gedurende 1909 werden 973 malarialijders verpleegd,