Indigenous hospital Segaran

Inlands hulpziekenhuis

Segaran (Soerabaija)

Algemeen

Locaal bestuur

Particulier

1-1-1890

Aan dit hulpziekenhuis wordt ingaande 1906 subsidie verleend op voet van Indisch

Staatsblad 1906 no. 276