Indigenous hospital Tandjong Priok

Ziekenhuis voor behoeftige Inlanders

Tandjong Priok

Algemeen

Gouvernement

Overheid

1-1-1889

Zie Gouv. Besluiten 15 Nov.1889 no.10, 29 januari 1891 no.4; 14 Juni 1907 no.18; 23

Januari 1909 no. 47 en 7 Juni 1910 no. 19. In Verslag Civiele Geneeskundige Dienstvan

1902 wordt gemeld dat er een druk bezochte polikliniek wordt gehouden