Indigenous hospital Wangkung

Inlands hospitaal

Wangkoeng (Soerakarta)

Algemeen

Vereniging

Particulier

1-1-1902

In Jaarverslag Civiele Geneeskundige Dienst 1902 wordt vermeld, dat er dagelijks in het hospitaal polikliniek wordt gehouden.KV 1907: In het inlandschehospitaal te Wangkoeng ter hoofdplaats Soerakarta werden in 1906: 251 lijders verpleegd.