Landscape hospital Tandjong Pura

Landschapshospitaal Tandjong Poera

Tandjong Poera (beneden Langkat)

Algemeen

Landschap

Overheid

9-12-1933

Uit Memorie van Overgave 1934: In Sumatra’s Oostkust bestaat vanaf november 1934 slechts 1 GBZ, te Bengkalis; de overige ziekeninrichtingen zijn overgegaan naar de gemeenten of Landschappen, sommige ook naar de Zending. DeLandschapsziekeninrichtingen zijn , behalve die te Laboean Roekoe (Asahan) alle sinds