Landscape hospital Toli-Toli

Landschapsziekenhuis Toli-Toli

Toli-Toli (res. Menado)

Algemeen

Landschap Toli-Toli

Overheid

Uit: PDF Ziekenhuizen Minahassa ca. 1940, p. 117: Een officier van gezondheid 2e klasse belast met den Dienst der Volksgezondheid in het ressort Toli-Toli oefent het beheer uit over het Landschapsziekenhuis te Toli-Toli. Uit Gonggryp 1934: p. 1425: ToliToli is een onderafdeling en zelfbesturend landschap der afdeeling Donggala, residentie Manado. De onderafdeling staat onder een gediplomeerd gezaghebber BB met standplaats Kampongbaroe. Tot het gebied behooren ook eenige kleine eilanden. Het telt ruim 25.000 inwoners, waaronder 4 Europeanen en ruim 600 Chinezen. Het is zeer bergachtig (Goenoeng Ogoeamas, 2565 m., Goenoeng Kalangkangan 2432 m.) Hoofdvoedsel is mais en sagoe. Inzameling van boschproducten en klapperteelt.