Provincial hospital Tegal

Provinciaal ziekenhuis Tegal

Tegal (Pekalongan)

Algemeen

Provincie Midden-Java

Overheid

2-11-1927

Uit: NTvG 73.II.41 van 12 October 1929: belast met de betrekking van geneesheerdirecteur te Tegal de gouvernementsarts H.F.Ong Kie Hong.Uit Parenteel Klaas van ‘t Pad (Tonsel 1876- Langbroek 1966): Ook wel genoemd Kardinah ziekenhuis, ontworpen door Klaas van ‘t Pad, architect wapen der Genie. (eerste steen 25 maart 1927, oplevering 2 november 1927)Mededeelingen DVG 1939 (XXVIII): opleiding tot vroedvrouw had mede plaats in het Provinciaal ziekenhuis te Tegal; Imagecode KITLV 143528. Foto is genomen in juli 1939.