Psychiatry hospital Bandjermasin

Bandjermasin (ZO Borneo)

Categoraal

Psychiatrie

Gouvernement

Overheid

1-1-1925

KV 1926: Bij Gouvernementsbesluit no. 32 van 16 juli 1925 (Bijblad no. 10864) zijn de sterkte en de bezoldiging van het personeel vastgesteld.