Psychiatry hospital Gloegoer

Gloegoer (Medan)

Categoraal

Psychiatrie

Gouvernement

Overheid

28-3-1934

Uit Memorie van Overgave: Een zeer belangrijke verbetering is  in de krankzinnigenverzorging ter Sumatra’s Oostkust tot stand gekomen met de opening van het Doorgangshuis te Gloegoer. Dit is na vele en jarenlange moeizame pogingen tot stand gekomen. De opening had plaats in 28 maart 1934.Het is niet bedoeld als krankzinnigengesticht, maar zuiver als Doorgangshuis, waar door een specialist na een behoorlijke observatie een schifting wordt gemaakt. De onherstelbare krankzinnigen gaan naar een krankzinnigengesticht, i.c. als regel naar Sabang, terwijl de anderen na verbetering c.q. genezing naar hun kampong teruggaan. Ded gevangenissen zijn daarmee van hunne krankzinnigen bevrijd. ER heerschte vroeger op dit gebied een noodtoestand.